Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking 


Privacy
Alle informatie die u d.m.v. de contactformulieren op deze website verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
Persoons- of adresgegevens worden enkel en alleen gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en nimmer aan derden afgegeven.

Onderstaande link verwijst naar mijn privacy verklaring (pdf).
 > Download privacy verklaring 


Algemene voorwaarden
Onderstaande link verwijst naar mijn algemene voorwaarden (pdf).

> Download algemene voorwaarden

Astrid Palthe
APCoaching & Training