Wat kan de DISC persoonlijkheidsprofiel voor jou betekenen?


Ontdek je sterke kanten en de keerzijden van je voorkeursgedrag en hoe je efficiënter kunt worden.

 

Het persoonlijkheidsmodel is gebaseerd op vier gedragsdimensies ontwikkeld door Dr. Geier:

 • D - Dominant (rood)
 • I - Invloedrijk (geel)
 • S - Stabiel (groen)
 • C - Consciëntieus (blauw)


Het model beschrijft menselijk gedrag met als doel om een beter begrip te krijgen van de eigen behoeften en die van anderen. 

Andere mensen geven ons veelvuldig feedback over de wijze waarop zij ons gedrag waarnemen. En vaak zijn we verbaasd omdat we ons niet bewust waren van het effect van ons gedrag op anderen.

Het persolog® persoonlijkheidsprofiel stimuleert je om een bewuster standpunt in te nemen en beter over jezelf na te denken. Door bewust een gedrag aan te wenden dat passend is in een bepaalde situatie, kun je flexibelere zijn en actief vorm geven aan de manier waarop je met anderen communiceert.

Het profiel zal je helpen om….

 •  Gedrag en het effect wat dit heeft op anderen te begrijpen.
 •  Jouw bedoelingen te verenigen met de eisen die de situatie aan je stelt en daar op efficiënte wijze gebruik van te maken.
 •  Jouw persoonlijke overtuigingen onder de loep te nemen en te bepalen of deze nuttig zijn voor je huidige gedrag en of je deze mogelijk kunt veranderen.
 •  Persoonlijke gedragsdynamiek te begrijpen.
 •  Na te denken of en hoe mogelijke stress voort kan komen vanuit je bedoelingen, overtuigingen en waarden.
 •  Je taken (thuis en/of op het werk) opnieuw te beoordelen en te ontwikkelen in het licht van je gedrag.
 •  Samenwerking te ontwikkelen met anderen op een taakgerichte manier. 

Mogelijkheden inzetten van DISC


Leer het gedrag van jezelf en anderen beter kennen. Daarmee ontdek je naast je EIGEN KWALITEITEN, ook die van anderen. Met de kennis over de gedragsvoorkeuren van jezelf en anderen kan je FLEXIBELER en EFFICIËNTER met bepaalde situaties omgaan en actief vorm geven aan de manier waarop je met anderen COMMUNICEERT, zowel op het werk als privé.


Als gecertificeerde trainer mag ik de producten van persolog inzetten. 
Afhankelijk van de wens zijn er verschillende mogelijkheden, zowel persoonlijk als voor een team.

Persoonlijk

Standaard werkwijze is als volgt: Je krijgt een verzoek voor het online invullen van de vragenlijst voor het gekozen gedragsprofiel. Wanneer ik het ingevulde profiel ontvangen heb, zal ik contact met je opnemen voor het maken van een afspraak om het profiel te bespreken.

Quick Check

Voor het bespreken van de Quick Check maken we een afspraak van 45 minuten waarbij we jouw Quick Check online zullen bespreken.

Prijs: € 74,95Basisgedragsprofiel

Voor het bespreken van het basisprofiel maken we een afspraak van 1 uur.

In deze afspraak bespreek ik het profiel met jou aan de hand van een geogram. 

Ik benoem de basis sterke punten, valkuilen en motiverende omstandigheden. Je krijgt het profiel en de geogram mee naar huis voor verder eigen bestudering.

Prijs € 149,00

LET OP: 

Er is nu een speciale aanbieding in verband met het 4-jarig bestaan van APCoaching & Training. Wanneer je ingeschreven staat voor mijn nieuws- en inspiratiebrief ontvang je € 50,00 korting op dit profiel.


Ben je nog geen lid van mijn nieuws- en inspiratiebrief maar wil je wel gebruik maken van deze aanbieding ? Schrijf je dan gauw hier in en vermeldt meteen dat je een afspraak wilt maken voor de DISC basisprofiel.

Uitgebreid persoonlijkheids profiel

Voor het bespreken van het uitgebreide persoonlijkheidsprofiel maken we een afspraak van 2 uur.


In deze afspraak bespreek ik het profiel met jou aan de hand van een geogram. 

Ik sta uitgebreid stil bij jouw specifieke profiel. Ik benoem de sterke punten, valkuilen, motiverende omstandigheden, angsten/doelen en mogelijkheden om je effectiviteit te verhogen. In het gesprek zullen we kijken wat jij eventueel wilt aanpakken. Daar zoomen we dan kort even op in.


Je krijgt het profiel en de geogram mee naar huis voor verder eigen bestudering.

Prijs € 299,00

Uitgebreid profiel en coaching

Voor het bespreken van het uitgebreide persoonlijkheidsprofiel maken we een afspraak van 1,5 uur.

In deze afspraak bespreek ik het profiel met jou aan de hand van een geogram. 

Ik sta uitgebreid stil bij jouw specifieke profiel. Ik benoem de sterke punten, valkuilen, motiverende omstandigheden, angsten/doelen en mogelijkheden om je effectiviteit te verhogen. 

In het gesprek zullen we kijken wat jij eventueel wilt aanpakken in het vervolgtraject. We maken direct een afspraak voor de vervolgsessie.

Je krijgt het profiel en de geogram mee naar huis voor verder eigen bestudering. 

Prijs € 249,00

Wil je gebruik maken van een van bovenstaande mogelijkheden, of meer informatie, neem dan gerust contact met mij op.  Graag vermelden voor welke optie je meer informatie wilt.

Voor je team

De persoonlijke gedragsstijl van ieder teamlid afzonderlijk heeft zijn uitwerking op de prestaties van het hele team. 

Beslissend is het potentieel van ieder afzonderlijk lid te onderkennen en dit in het team naar voren te laten komen. Ieder teamlid zal succesvoller zijn, naarmate het hem lukt, zijn persoonlijke sterke kanten ten volle in te zetten. 

 

Voor een succesvolle samenwerking in het team zijn er twee sleutelfactoren: Mensen worden in hun sociale gedrag als effectief beschouwd, wanneer zij 

·         Dat doen, wat anderen nodig hebben – zowel bij werkzaamheden als bij sociale activiteiten. 

·         Het zo doen als anderen het nodig hebben. Zij gebruiken dan een gedragsstijl, die aan de behoeften van de anderen beantwoordt. 

 

Succes of falen van een team wordt door de persoonlijke gedragsstijl van ieder teamlid en door de communicatie over en weer tussen de verschillende teamleden bepaald. Om de conflicten in het team te beperken, is het noodzakelijk om individuele verschillen binnen je team te begrijpen, te respecteren en te leren waarderen. 

Quick Check Workshop

Dit is een workshop van 2 uur, waarin ik kort uitleg wat DISC is, bespreek kort de sterke kanten en valkuilen van de basis profielen. 

Iedereen heeft van te voren online de Quick Check gedaan. Deze check geeft een eerste inzicht in het mogelijke persoonlijkheidsprofiel van de deelnemer. 

Er is ruimte voor vragen over de profielen en daarnaast zullen we een oefening met elkaar doen om de opgedane kennis over de basisprofielen te verankeren. 

DISC in 1 dag

Dit is een training/bijeenkomst van 1 dag waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over de DISC en de basisprofielen. 

Alle deelnemers (teamleden en leidinggevende) hebben van te voren online een DISC basis persoonlijkheidsprofiel ingevuld. 

We zoomen in op kwaliteiten, valkuilen en motiverende omstandigheden en een aantal profielen zullen uitgelicht en nader toegelicht worden. 

Alle profielen binnen het team zullen naast elkaar gelegd worden zodat het team ziet uit welke profielen zij bestaan. Daarnaast zullen we verschillende oefeningen doen om samen met de kennis over de profielen te komen tot een (nog) betere samenwerking met elkaar. 

DISC team coaching

Dit is een uitgebreider traject voor het hele team waarbij DISC en coaching samen gaan. 

Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden voor dit traject.

DISC reviews

DISC persoonlijkheidsprofiel

Het geeft herkenning

 'DISC heeft mij herkenning gebracht wie ik ben. Het heeft me erkenning gegeven dat ik zo mag zijn. Astrid heeft me geholpen dat inzicht te krijgen. Bovendien heeft ze me op een zeer prettige manier advies en aanknopingspunten gegeven om de vier DISC velden in balans te brengen.' 

Ik herken sneller mij stress gedrag

'Beter begrip over hoe ik reageer op situaties en op mensen en hoe andere mensen reageren op mij heeft er bij mij voor gezorgd dat ik rustiger ben geworden.
 Ik herken veel sneller mijn stressgedrag maar zeker ben ik mij er ook meer bewust van hoe ik mijn sterke kanten van mijn voorkeursgedrag in kan zetten. Zo wordt interactie met mensen niet vermoeiend maar leuk.;  

Ik zit beter in mijn vel

'Astrid stelde mij gelijk gerust en legde alles rustig en duidelijk uit waardoor het een stuk makkelijker was om eerlijk tegen mijzelf te zijn. Daarin kwamen wat dingen naar voren die ik eigenlijk wel wist maar nooit iets aan heb gedaan om het te veranderen. 

We zijn nu anderhalve maand verder en ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik thuis en op het werk mijn gedrag heb aangepast en dat is heel fijn is gebleken. 
 Ik zit mezelf (en anderen) niet meer in de weg waardoor ik uiteindelijk veel beter in mijn vel zit.'

Graag maak ik vrijblijvend een offerte voor je. Graag vermelden voor welke optie ik de offerte moet opmaken met daarbij  de eventueel aantal deelnemers.